กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบปีที่ 50
ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2556
(เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันเสาร์)

ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน
————————————

เวลา 08.30 น. – ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าตึกกสิกรรม
08.45 – 09.30 น.พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดี และผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิเจ้าที่ และเจ้าแม่ตะเคียน ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม
09.30 – 10.30 น.พิธีสงฆ์ (พระสงฆ์ 9 รูป และถวายปิ่นโตภัตตาหาร)
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
10.30 – 11.00น.พิธีอ่านสารแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 ตึกกสิกรรม
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ประธานในพิธีเดินทางถึงห้องประชุม 314  
– ชมวิดิทัศน์การจัดงาน 50 ปี ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตรทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ความยาวประมาณ 7 – 10 นาที)
– ประธานในพิธีอ่านสารแสดงความยินดีในโอกาสกรมวิชาการเกษตรครบรอบปีที่ 50
– อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวขอบคุณประธานในพิธี และเรียนเชิญชมนิทรรศการ
– ประธานพิธีเดินทางไปชมการจัดนิทรรศการผลงานเด่นของกรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ตึกกสิกรรม
11.00 – 12.00 น หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร
 ณ บริเวณ ชั้น 1 ตึกกสิกรรม
– ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
– ผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หมายเหตุ   

  1. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย
  2. ตลอดพิธีการจัดงานให้เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)
  3. ผู้เข้าร่วมงานมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เป็นลบ และไม่มีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ เป็นหวัด
  4. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แชท
Skip to content