สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง “ต้นแบบนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต พลิกชีวิตสู่เกษตรมูลค่าสูง ” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดในการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยการจัดงานดังกล่าวผู้เข้าร่วมงานจะได้ พบปะเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก The best ของ 7 จังหวัดภาคตะวันออก / เวทีเสวนา เกษตรมูลค่าสูง สู่เส้นทางเกษตรเงินล้าน การแนะนำผักเคลซูเปอร์ฟู้ด มหัศจรรย์เคลเพื่อสุขภาพ รวมทั้งทุเรียนนวลทองจันท์ สวนทุเรียนไพฑูรย์ แอร์บลัสไฮบริด พืชต้นอ่อนและถั่วงอกเงินล้าน ผักสลัดสวนผสมผสาน เมล่อนและมะเขือเทศ ในโรงเรือน เป็นต้น ผู้สนใจสามารถร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

TMA

Skip to content