1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ​เป็น​ประธาน​การประชุม​คณ…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ​เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการ​โครงการ​ท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ ณ ห้องประชุม​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​ตาก จังหวัด​ตาก

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์​ 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้​รับมอบหมาย​จาก ดร.เสริม​สุข สลักเพ็ชร์ อธิบดี​กรม​วิชา​การเกษตร​ ให้​เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการ​โครงการ​ท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ กรมวิชาการ​เกษตร​ เพื่อ​รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ กรมวิชาการ​เกษตร​ จำนวน 22 ศูนย์​ท่องเที่ยว ปีงบประมาณ​2557 -​2561และรอบ 3 เดือน​ปีงบประมาณ​2562 รวมทั้งการพิจารณา​งบประมาณ​ประจำปี โครงการ​พัฒนา​แหล่งท่องเที่ยว​เชิง​อนุรักษ์​ด้าน​การ​เกษตร​ ภายใต้​แผนบูรณาการ​การ​สร้าง​รายได้​จากการท่องเที่ยว​ เพื่อ​ขอ​ตั้ง​งบประมาณ​รายจ่าย​ประจำปี พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมการ​รับทราบและพิจารณา​ร่วมกัน ณ ห้องประชุม​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​ตาก จังหวัด​ตาก

Related
Skip to content