ขอเชิญชวนนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภายนอก และบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายของกรมวิชาการเกษตร ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)"

กำหนดจัดวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น

ระบบสารสนเทศ

Skip to content