1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตรร่วมแถลงข่าวร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศ…

กรมวิชาการเกษตรร่วมแถลงข่าวร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรแถลงข่าวร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารชีวภัณฑ์กำจัดวัชพืช ณ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสังวรณ์ เสนะโลหิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารวัตรเกษตร นำทีมสารวัตรเกษตร เข้าปฏิบัติการตรวจค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นพบสารพาราควอทและไกลโฟเซตผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ผลิตและจำหน่ายวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผลิตและจำหน่ายวัตถุอันตรายไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมมูลค่าความเสียหายในการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ประมาณ 20 ล้านบาท

Related
แชท
Skip to content