1. Home
  2. »
  3. ประชาสัมพันธ์
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงนามประกาศเงื่อนไขนำเข้าผลอะ…

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงนามประกาศเงื่อนไขนำเข้าผลอะโวคาโดพันธุ์แฮส พร้อมยืนยันความร่วมมือขยายตลาดผักผลไม้ไทยไปออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ลงนามในประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลอะโวคาโดสดจากเครือรัฐออสเตรเลีย ในระหว่างพิธีส่งเสริมความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลีย ซึ่งได้มีการจัดงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยเมื่อประกาศฉบับดังกล่าว ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และกระบวนการตรวจสอบระบบการส่งออกโดยฝ่ายไทยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อะโวคาโดพันธุ์แฮส (Hass avocado) จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) ก็จะสามารถนำเข้ามายังประเทศไทยได้
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ความสำเร็จในวันนี้ถือเป็นการทำงานบูรณาการของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขยายความร่วมมือเพื่อส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปสู่ต่างประเทศในหลายชนิดสินค้า ปัจจุบันออสเตรเลียนำเข้าสินค้าผักและผลไม้จากไทยแล้วหลายชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มะพร้าว ทุเรียน มังคุด มะม่วง ฯลฯ นอกจากนี้ สินค้าผลไม้พร้อมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่ผ่านการปอกเปลือกและซีลในบรรจุภัณฑ์ เช่น ทุเรียนและส้มโอ กำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคออสเตรเลียมากยิ่งขึ้น และได้มีการขยายการนำเข้า จึงได้ขอบคุณทางสถานทูตออสเตรเลีย และประเทศออสเตรเลียที่ช่วยแนะนำสินค้าผักผลไม้ไทยให้กับผู้บริโภคของออสเตรเลียให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
กรมวิชาการเกษตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยเฉพาะในด้านผักและผลไม้จะก่อให้เกิดการค้าและขยายการส่งออกระหว่างสองประเทศเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น รวมถึงความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรระหว่างกันต่อไป ซึ่งออสเตรเลียมีองค์ความรู้ภาคการเกษตรในด้านเทคนิคต่าง ๆ มากมาย จึงถือว่าเป็นความใกล้ชิดอีกมิติหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตรจะได้สร้างความร่วมมือทางด้านเทคนิคการวิจัยพืช และสินค้าเศรษฐกิจทางการเกษตรต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
“ได้แจ้งกับคุณแอมเบอร์ พาร์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยว่าด้วยว่าในเร็วๆ นี้ ประเทศไทยจะมีการจัดงาน THAIFEX – Anuga Asia ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่มีการแสดงสินค้าเกษตรและอาหารของไทย หากมีผู้ประกอบการออสเตรเลียที่สนใจนำเข้าผัก-ผลไม้ของไทยเพิ่มเติม กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะแนะนำให้ผู้นำเข้าสามารถซื้อได้โดยตรงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกให้กับคุณแอมเบอร์ พาร์ รวมไปถึงประเทศต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมงาน และขอฝากเกษตรกรไทยให้ช่วยกันรักษาคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อขยายการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป”
#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER
#50ปีกรมวิชาการเกษตร
Related
Skip to content