1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. กรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้…

กรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 1/2561

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณา การขอนำเข้ากาแฟคั่ว กาแฟสำเร็จรูป กาแฟสำเร็จรูปผสม เมล็ดกาแฟดิบ และผลิตภัณฑ์กาแฟปี 2562 และ ปี 2563 และการจัดสรรโควตาการส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้กรอบ JTEPA ปีที่ 14

Related
แชท
Skip to content