1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุม​คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและติดต…

การประชุม​คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและติดตามประเมินผลแผนงานวิจัย​ กรมวิชาการเกษตร​ ( 6 คณะ) ครั้งที่​ 1/2566

เมื่อวันที่​ 21 มีนาคม​ 2566​ นายระพีภัทร์​ จันทรศรีวงศ์​ มอบหมายให้​ นางสาววลัยพร ศศิประภา ผชช.​ สารสนเทศ​ เป็นประธานในการประชุม​ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและติดตามประเมินผลแผนงานวิจัย​ กรมวิชาการเกษตร​ ( 6 คณะ) ครั้งที่​ 1/2566 ของกรมวิชาการเกษตร​ คณะที่ 2 (ประเภท: งานวิจัยยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชและผลิตภัณฑ์สู่เกษตรปลอดภัย/ เกษตรชีวภาพ/ แปรรูปผลิตภัณฑ์) ​โดยมี​นางประพิศ​ วองเทียม​ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการเป็นกรรมการ​ นายนราธิป​ ถาวรประเสริฐ​ กลุ่มติดตามและประเมินผลเป็นเลขานุการ และคณะผู้เชี่ยวชาญกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม​ 210 ชั้น​2​ ตึกกสิกรรม​ กรมวิชาการเกษตร
 
#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER
#50ปีกรมวิชาการเกษตร
 
***************
Related
Skip to content