1. Home
  2. »
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. »
  5. ตอนที่ 20 ออกอากาศ วันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่อง ปล…

ตอนที่ 20 ออกอากาศ วันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่อง ปลูกพืชแบบผสมผสาน พื้นที่อุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ตอนที่ 20 ออกอากาศ วันที่ 7 กันยายน 2564

ปลูกพืชแบบผสมผสาน พื้นที่อุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Related
Skip to content