1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 พร้อมด้วยผ…

ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ร่วมคณะตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

  นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และนายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นสักขีพยานในโอกาสที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบสมุดประจำตัว ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลแก่ประชาชน หลังจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านภู การสาธิตการผลิตของชุมชน 8 เผ่ามุกดาหาร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม ระบุขอทุกคนช่วยกันดูแลชุมชนให้สวยงามน่าอยู่และดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว โดยมี พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชม

Related
Skip to content