1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รมช.กษ. เยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาข…

รมช.กษ. เยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาของกรมวิชาการเกษตร

 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาของกรมวิชาการเกษตร โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา ทั้งพันธุ์พื้นเมืองของไทย และพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชมการดำเนินงาน ณ โรงเรือนปลูกพืช GMOs สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

***************

Related
แชท
Skip to content