1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำ…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำหนังสือ “พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก” ครั้งที่ 4/2562

  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำหนังสือ “พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก” ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดทำหนังสือ “พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมอารียันต์ ตึกจักรทอง สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content