1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รั…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน”

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร (ศปท.กวก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่ ศปท.กวก. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 รวมพลังอาสาสู้โกง เจตนารมณ์ “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงและกำลังลุกลามหยั่งรากลึกในสังคมไทย จนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศมายาวนาน ซึ่งเป็นหน้าที่คนไทยที่ต้องลงมือร่วมมือกันแก้ไขและไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม การจัดงานแต่ละปีจึงให้ความสำคัญกับการรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงและการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดพลังเข้มแข็งที่จะร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไป ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Related
แชท
Skip to content