1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่ว…

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอพิบูลมังหาร และรอยต่ออำเภอวารินชำราบ และน้ำในเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจักรพรรคิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และนางสาวพเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี นำชม

Related
แชท
Skip to content