1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยภายในงานยังได้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจ ที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อสร้างคุณประโยชน์ในโครงการฝนหลวงให้แก่พสกนิกรชาวไทย

Related
แชท
Skip to content