1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 1…

ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 17 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมการข้าว

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 17 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมการข้าว เพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้บุคลากรกรมการข้าว รวมทั้งนำไปสมทบทุนให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER
#50ปีกรมวิชาการเกษตร
 
***************
Related
แชท
Skip to content