1. Home
  2. »
  3. การเกษตรต่างประเทศ
  4. »
  5. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โปรแกรมศึกษาดูงาน AGRITECH…

สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โปรแกรมศึกษาดูงาน AGRITECHNICA 2019 ณ เมืองฮันโนเวอร์ เยอรมันนี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  สำนักงานการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง เพื่อขอการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โปรแกรมศึกษาดูงาน AGRITECHNICA 2019 ณ เมืองฮันโนเวอร์ เยอรมันนี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

Related
Skip to content