1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครร…

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2562 แด่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2562 แด่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำส.ค.ส.พระราชทานมามอบให้ โอกาสนี้ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร รับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน ด้วยความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้องรับรอง 218 กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content