1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมคณะและเป็นสักขีพยานมอบสมุ…

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมคณะและเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมคณะและเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน-ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ จังหวัดยโสธร โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

Related
Skip to content