1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสา…

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Related
Skip to content