1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. เปิดตลาดกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวที่สกัดน้ำมันแล้…

เปิดตลาดกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวที่สกัดน้ำมันแล้วไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกองควบคุมการกักกันพืชและสัตว์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเพื่อตรวจประเมินโรงงานผลิตกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวที่สกัดน้ำมันของไทย สืบเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดตลาดกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวที่สกัดน้ำมันแล้วไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมการผลิตอาหารสัตว์เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่จากจีนจะทำการตรวจประเมินโรงงานผลิตกากปาล์มน้ำมันและกากรำข้าวของไทยจำนวน 4 โรงงาน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2562 นี้

Related
แชท
Skip to content