ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง กรมวิชาการเกษตร

Skip to content