ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้ส่งออกจากราชอาณาจักรไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภายนอก และบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายของกรมวิชาการเกษตร ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ขอเชิญชวนนักวิจัยของ […]