1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนต…

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนางศศิญา ปานตั้น ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2566

ซึ่งมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเพื่อมอบหมายภารกิจ และรับทราบความคืบหน้าในพื้นที่ครม สัญจร 3 – 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content