1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมหารือจัดตั้งสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก…

การประชุมหารือจัดตั้งสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยมีหน่วยงานที่กี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือจัดตั้งสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโดยมีหน่วยงานที่กี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting

Related
แชท
Skip to content