1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมรับฟัง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปั…

การประชุมรับฟัง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา ร่วมหารือแนวทางแก้ไข พร้อมมอบนโยบาย

เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และเป็นประธานการประชุมรับฟัง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา ร่วมหารือแนวทางแก้ไข พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศวส.ศรีสะเกษ

โดยมีนางจีรภา ออสติน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับ จากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และบุคลากร สวพ.4 เข้าร่วมการติดตามครั้งนี้ด้วย

Related
แชท
Skip to content