ระเบียบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ชนิดพืชเอกสาร wordเอกสาร pdf
กระถินณรงค์wordpdf
กล้วย
กล้วยไม้สกุลแคทลียา
กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส
กล้วยไม้สกุลแวนด้า
กล้วยไม้สกุลหวาย
กลุ่มมะปราง
แก้วกาญจนา
ข้าว
ขนุน
ข้าวโพด
คะน้า
งา
เงาะ
ชวนชม
แตงกวา/แตงร้าน
แตงเทศผิวเรียบและแตงเทศลายนูน
แตงโม
ถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวดำ
ถั่วแขก
ถั่วฝักยาว
ถั่วเหลือง
ทุเรียน
น้อยหน่า
บวบเหลี่ยม
บอนสี
บัว (ปทุมชาติ)
บัว (อุบลชาติ)
ปาล์มน้ำมัน
โป๊ยเซียน
ผักกาดกวางตุ้ง
ผักกาดหอม
ผักบุ้ง
ฝรั่ง
ฝ้าย
พริกและพริกยักษ์หรือพริกหวาน
พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย
ฟักทอง
ฟัก/แฟง
มะขาม
มะเขือ
มะเขือเทศ
มะนาวไทย
มะเฟือง
มะม่วง
มะระ
มะละกอ
มันสำปะหลัง
ไม้ดอกสกุลขมิ้น
ไม้ดอกสกุลหน้าวัว
ยางพารา
ยูคาลิปตัส
ลั่นทม
ลำไย
ลิ้นจี่
ส้มเขียวหวาน
ส้มโอ
สัก
สับปะรด
หญ้าแฝก
หยก
อ้อย