1. Home
 2. »
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น
 4. »
 5. ขอเชิญชวนนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภายนอก…

ขอเชิญชวนนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภายนอก และบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายของกรมวิชาการเกษตร ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)”

ขอเชิญชวนนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร หน่วยงานภายนอก และบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายของกรมวิชาการเกษตร ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” กำหนดจัดวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้

 1. ภาคนิทรรศการ นำเสนอผลงานในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยจัดแสดง ณ โซนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG บูธ AL2 ซึ่งประกอบด้วย
  1.1) เทคโนโลยีการให้น้ำแบบแม่นยำสำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
  1.2) การเพิ่มมูลค่าแปรรูปพืชเศรษฐกิจโดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
  1.3) ต้นแบบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่วาฟเฟิลสุขภาพมะเขือพวง
  1.4) “ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ” นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มสิ่งทอ
 2. ภาคการประชุม (ภาคบรรยาย) นำเสนอผลงานในหัวข้อ “Next Normal” พืชไร่ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ณ ห้องประชุม Lotus Suite 10 ชั้น 22 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ประกอบด้วย
  2.1) การบรรยาย เรื่อง “ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ” นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มผลิตสิ่งทอ และ เรื่อง “ขอนแก่น 4 : อ้อยพลังงานทางเลือกพันธุ์ใหม่”
  2.2) การเสวนา “การขยายเครือข่ายถั่วเขียวพันธุ์ใหม่อย่างครบวงจร สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” และ “การปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์และการแปรรูป”

รายละเอียดการประชุมเพิ่มเติม

Related
Skip to content