1. Home
  2. »
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น
  4. »
  5. คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานการตรวจสอบพืชและผลิตภัณฑ…

คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานการตรวจสอบพืชและผลิตภัณฑ์พืชนำผ่านแดนแบบการถ่ายลำ ณ ด่านตรวจพืชเชียงแสน (ฉบับสมบูรณ์)

ด้วยสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้มีการจัดทำ “คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงานการตรวจสอบพืชและผลิตภัณฑ์พืชนำผ่านแดนแบบการถ่ายลำ ณ ด่านตรวจพืชเชียงแสน (ฉบับสมบูรณ์)” เพื่อเป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่จะดำเนินการนำผ่านผลิตภัณฑ์พืชแบบถ่ายลำ ณ ด่านตรวจพืชเชียงแสน

************

471817
Related
แชท
Skip to content