1. Home
  2. »
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. »
  5. ตอนที่ 5 ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ศวพ.ภูสิ…

ตอนที่ 5 ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ศวพ.ภูสิงห์ฯ) ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จากงานวิจัยสู่พริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

ตอนที่ 05 ออกอากาศ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
(ศวพ.ภูสิงห์ฯ) ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ จากงานวิจัยสู่พริกปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

Related
Skip to content