1. Home
  2. »
  3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. »
  5. ตอนที่ 6 ออกอากาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (ศวพ.ภูสิ…

ตอนที่ 6 ออกอากาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (ศวพ.ภูสิงห์ฯ) เพิ่มประสิทธิภาพ “ทฤษฎีใหม่” เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ

ตอนที่ 6 ออกอากาศ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

(ศวพ.ภูสิงห์ฯ) เพิ่มประสิทธิภาพ “ทฤษฎีใหม่” เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ

Related
Skip to content