1. Home
  2. »
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น
  4. »
  5. ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ “…

ประชาสัมพันธ์กำหนดการขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์”

ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ สำหรับข้าวโพดและข้าวฟ่าง สำหรับข้าว และ สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง ให้กับผู้ประกอบที่ให้ความสนใจ และในปัจจุบันยังคงมีผู้ประกอบการให้ความสนใจขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

************

 

PGPR

 

Related
Skip to content