ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Q Project Thailand : Post-Harvest Practice Workshop (PHP) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/qprojectthailand หรือทางเว็บไซต์ : https://www.coffeeinstitute.org/post/q-project-thailand