1. Home
  2. »
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น
  4. »
  5. แจ้งเลื่อนกำหนดเปิดงานกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง (…

แจ้งเลื่อนกำหนดเปิดงานกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง (Virtual Run) ในชื่องาน “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น”

ในการนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครเข้าร่วมงานวิ่ง KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น บริษัทฯ จึงขอเลื่อนกำหนดเปิดกิจกรรม โดยมีกำหนดใหม่ ดังนี้

กำหนดการ KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น

  • วันรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2564
  • วันส่งผลวิ่ง : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564
  • วันจัดส่งเสื้อวิ่ง และของรางวัลต่างๆ จัดส่งผ่านขนส่งเอกชน ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (อาจล่าช้า 3-7 วันทำการ ตามระยะทางขนส่ง)
Related
Skip to content