ตอนที่ 20 ออกอากาศ วันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่อง ปลูกพืชแบบผสมผสาน พื้นที่อุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ตอนที่ 20 ออกอากาศ ว […]

ตอนที่ 19 ออกอากาศ วันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่อง เพาะแหนแดงเสริมรายได้ช่วงโควิด-19 จังหวัดจันทบุรี

ตอนที่ 19 ออกอากาศ ว […]

ตอนที่ 17 ออกอากาศ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตอนที่ 17 ออกอากาศ ว […]

ตอนที่ 16 ออกอากาศ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พลิกชีวิตสร้างความมั่นคงให้เกษตรกร จังหวัดเชียงราย

ตอนที่ 16 ออกอากาศ ว […]

ตอนที่ 15 ออกอากาศ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ศูนย์ภูพานฯ สร้างรายได้จากการเพาะเห็ดให้เกษตรกรภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร

ตอนที่ 15 ออกอากาศ ว […]