1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. ประชุมเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2567 ภายใต้โครงก…

ประชุมเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2567 ภายใต้โครงการ DOA Future Lab

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร. ปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2567 ภายใต้โครงการ DOA Future Lab ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตรและผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

#กรมวิชาการเกษตร #DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content