1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร

การประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการวิจัยด้านการเกษตร เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง วิจัยพัฒนากระบวนการผลิต Biochar จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปาล์มน้ำมัน การทดสอบประสิทธิภาพด้วงงวงควบคุมจอกหูหนูยักษ์ ตามกระบวนการพิจารณาของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content