1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้า…

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจากนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 18 ปี พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุน “กองทุนสวัสดิการกรมการข้าว” เพื่อนำไปจัดสวัสดิการให้บุคลากรกรมการข้าว รวมทั้งนำไปสมทบทุนให้กับมูลนิธิต่างๆ โดยมี นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้รับมอบ ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Related
แชท
Skip to content