1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้ง…

การประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร. สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านพืชสวน พืชไร่ และผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาเฉพาะด้านเข้าร่วมพิจารณาข้อมูลทางวิชาการงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ ตามขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีพันธุ์พืชของหน่วยงานเสนอเข้าพิจารณา จำนวน 4 พันธุ์ ประกอบด้วย ถั่วฝักยาวสีม่วงที่มีสารแอนโทไซยานินสูง 1 พันธุ์ กาแฟอะราบิกาที่มีผลผลิตสูงและต้านทานโรค 1 พันธุ์ ถั่วหรั่งที่ให้โปรตีนสูงจำนวน 2 พันธุ์ เพื่อให้ได้พืชพันธุ์ดีที่พร้อมขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ ก่อนนำไปเสนอคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชรับรองตามขั้นตอนกรมฯ ต่อไป

Related
แชท
Skip to content