1. Home
  2. »
  3. ข่าวกิจกรรม
  4. »
  5. ให้การต้อนรับอุปทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณ…

ให้การต้อนรับอุปทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นางณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นผูัแทนในการต้อนรับ นายมูฮัมเมด มัวแซด ราซา (Mr.Muhammad Moazzam Raza) อุปทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหารเล็ก อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content