1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. พิธีเปิดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืช และผักตบชว…

พิธีเปิดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืช และผักตบชวา ในแม่น้ำลำคลองสายหลัก

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืช และผักตบชวา ในแม่น้ำลำคลองสายหลัก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการส่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ทางการเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ภาคส่วนราชการ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย เพื่อการ Kick off กิจกรรมการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมปล่อยขบวนจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการดำเนินการกิจกรรมกำจัดวัชพืช และผักตบชวา ณ วัดลำพระยา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้สนธิกำลังร่วม ทำสงครามกับผักตบชวา โดยเร่งสนับสนุนงานวิจัย 100 วันใช้ชีวภัณฑ์แก้ไขปัญหาดังกล่าว
 
Related
Skip to content