1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. พิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2…

พิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต และได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การส่งออกสินค้าพืชสวนไปตลาดอเมริกาและจีน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
แชท
Skip to content