1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมคณะทำงานกาแฟ ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะทำงานกาแฟ ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกาแฟ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน โดยการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา สถานการณ์กาแฟปี 2567 (ปีการผลิต 2566/2567) และการขอนำเข้ากาแฟคั่ว กาแฟสำเร็จรูป และกาแฟสำเร็จรูปผสม ปี 2566 ครั้งที่ 5 ภายใต้ความตกลง AFTA

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51 ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content