1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประ…

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและ ข้าราชการในสังกัดกรมวิชาการเกษตร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฏไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content