1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค…

การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเ ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าวันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งในวันที่ 3 – 4 ธันวาคมนี้ จะมีการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญหลายโครงการ ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบน อาทิ จังหวัดบึงกาฬ หนองบัวลำภู และอุดรธานี ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เตรียมโครงการนำร่อง “หนองบัวลำภูโมเดล” เพื่อเป็นการพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนด้วย

สำหรับของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมอบให้แก่เกษตรกรและประชาชนในปี 2567 นี้ ได้เตรียม “โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567” อาทิ การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อแถลงข่าวผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 เดือน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ กรมชลประทาน สามเสน อาทิ ผลการปราบปรามการนำเข้าสินค้าเกษตรเถื่อนทุกชนิด ที่ส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งเชื่อมั่นว่าหลังจากการดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้น จะช่วยให้ GDP ภาคเกษตรขยับขึ้นตามลำดับต่อไป

Related
แชท
Skip to content