1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ รมว. ได้พบปะเกษตรกรและประช…

ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ รมว. ได้พบปะเกษตรกรและประชาชน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนฮั่วเคียงกวงฮัก โดยมีรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ รมว. ได้พบปะเกษตรกรและประชาชน พร้อมมอบนโยบาย ปฏิรูปที่ดิน การเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) มอบปัจจัยการผลิตด้านพัฒนาที่ดิน มอบเมล็ดพันธุ์ผักและต้นกล้า กรมวิชาการเกษตรร่วมมอบปัจจัยการผลิต ปุ๋ยชีวภาพ ชีวภัณฑ์และเมล็ดพันธุ์พืช

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content