1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรร…

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569 ณ บริเวณพื้นที่หนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสนี้นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการฯ

#กรมวิชาการเกษตร#DOATOGETHER

#51ปี กรมวิชาการเกษตร

Related
Skip to content