1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. งานปาฐกถาพิเศษ การแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแ…

งานปาฐกถาพิเศษ การแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประเทศชาติและประชาชน ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา และแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่เป้าหมายในอนาคตแสดงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง”

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ การแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อประเทศชาติ และประชาชน ตลอดระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา และแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคตแสดงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” โอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

Related
Skip to content