1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. มอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่…

มอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงานพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โดยมี นายเสกสรรค์ วรรณกรี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ กมพ. ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ในส่วนงานการพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (GAP) ส่วนงานพัฒนาตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (GMP) ส่วนงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า (LAB) ส่วนงานการจดทะเบียนและออกใบรับรองและส่วนงานพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืช พร้อมทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Related
Skip to content