1. Home
  2. »
  3. ข่าวผู้บริหาร
  4. »
  5. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการ…

พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในโอกาสนี้ ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สุรกิตติ ศรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีด้วย ณ วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Related
แชท
Skip to content